Tabing Dagat Anthology: Pagkapaso sa gitna ng lamig

Sakaling anurin, makikiusap na huwag pabalik sa ‘yo. Ayoko nang malunod, sa ragasa ng iyong presensya.

Hayaang umabot ako sa kabilang dako,

Ako lalangoy na, papalayo sa ‘yo,

Dahil sa sorang lamig, ako’y napaso.

At nang mapaso’y lalo mong pinag-alab ang sarili.
Hindi sa pag-ibig,
Kundi sa galit.
At hinayaan mo akong masunog,
Habang pinapatay ko ang ‘yong baga.

Hindi na kinaya ng alon,

Nagmistulang yelo na dumulas sa balat,

Ako’y napaso.

Hindi ng pag-ibig,

Kundi ng galit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

The Art of Blogging

For bloggers who aspire to inspire

(CALIATH)

A land of ineptitude.

Navigate My Recovery

Solutions For Better Living

Royale Hemp CBD

Your one stop shop for CBD.

Rusted Honey

Poetry, haiku, tanka, and micropoetry

Mysteriously Me

Discover the mystery of my heart thru the journey of my life.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close